En container är en behållare att kunna förvara och transportera saker i. En container kan ha olika syften för olika personer och företag. Den kanske vanligaste bilden av en container är att den används för transporter mellan olika platser. Kanske är den en del av en transportkedja där något ska fraktas mellan olika länder på ett säkert och stöttåligt sätt.

Men den kan också utgöra utrymme för förvaring av saker som under en tid behöver stuvas undan och hållas säkert förvarade mot stöld och yttre skador. Till exempel vid en flytt eller renovering av bostad. Dessa typer av containers kallas för förrådscontainers och är vår specialitet.