Om du har containers i gott skicka som du vill sälja, så kan vi ofta köpa in dem! Maila in bilder på väggar, dörrar samt inuti containern tillsammans med dina kontaktuppgifter, ange vem säljaren är och om säljaren är momspliktig.

Maila oss på info@alabanza.se.