Vi på Alabanza ser till att du får bästa möjliga service för att hitta en trygg och prisvärd lösning för ditt behov av containers. Hos oss kan du antingen köpa, hyra eller hyrköpa din container.

Genom vår hämtservice kan vi köra ut containern till dig så att du kan lasta den i lugn och ro. När det är klart hämtar vi containern och transporterar den för magasinering på vår mark.

Alla våra containrar är nya och fräscha, är av hög kvalité och står emot väder och vind. Dessutom kan du välja mellan diverse tillbehör, som avfuktare, övervakning, lås, el och belysning. Vi har även isolerade containrar om du vill förvara i jämn temperatur och skydda mot frost och kyla.

Om du behöver rådgivning eller undrar något om hur det går till vid hyra och köp av containers; kontakta oss så svarar vi på dina frågor 0771-40 00 40.